© 2016 Shir Dror

עקבו אחרי

מאמרים

למרבה הצער, מספר המתגרשים נמצא בעלייה מתמדת. זוגות המתגוררים יחד שנים רבות, מחליטים להיפרד כשכבר יש להם ילדים.

במצבים אלו, חלק מהזוגות שוקלים משמורת משותפת על הילדים. יש שני סוגים עיקריים של משמורת משותפת: חוקית ופיזית. המינוח עצמו מרמז שלשני ההורים זכויות שוות על הילדי...

הורים רבים מתחבטים בשאלה הניצחת - האם להעלות את הילד או הילדה לכיתה א' או להשאיר אותו עוד שנה בגן.

שאלה זו מעסיקה במיוחד הורים לילדים הצעירים בשנתון, אלו שיעלו  בני 5+ עד 6.

למערכת החינוך התשובה ברורה, אם הילד שייך לשנתון הרלוונטי, הוא עולה. הורים שבוחרים אחרת, מוצאים ע...

Please reload

מהן ההשפעות ארוכות הטווח של משמורת משותפת על הילדים?

1/1
Please reload

פוסטים קודמים
Please reload

עקבו אחרי