© 2016 Shir Dror

עקבו אחרי

מאמרים

הורים רבים מתחבטים בשאלה הניצחת - האם להעלות את הילד או הילדה לכיתה א' או להשאיר אותו עוד שנה בגן.

שאלה זו מעסיקה במיוחד הורים לילדים הצעירים בשנתון, אלו שיעלו  בני 5+ עד 6.

למערכת החינוך התשובה ברורה, אם הילד שייך לשנתון הרלוונטי, הוא עולה. הורים שבוחרים אחרת, מוצאים ע...

הבחירות לרשויות המקומיות הסתיימו. רובנו החזקנו בתקווה לנבחר.ת ציבור מסוימ.ת ברשות המקומית - כאלו שייצגו את האג'נדה שלנו, שיקדמו נושאים הקרובים ללבנו, שנרגיש שהם בעדנו. חלקנו, מכורח .המציאות, התאכזבנו מהתוצאה. אז... מה שיוצא אני מרוצה?

מגיל צעיר אני שומעת הורים אומרים לי...

מחקר אורך חדש בדק האם אחים צעירים תורמים לאחיהם ואחיותיהם הבוגרים בפיתוח האמפתיה בשלבי הילדות המוקדמת, תקופה בה נטיות אמפטיות מתחילות להתפתח. המחקר מצא שמעבר להשפעת ההורים, גם אחים בוגרים וגם אחים צעירים משפיעים באופן חיובי על הדאגה האמפטית של האחר לאורך זמן.

אחים בוגרי...

עד כמה נכון לעודד עצמאות אצל ילדים ומתי? האם מתן עצמאות מוקדמת עלולה לגרום לבחירות מוטעות של הילדים שאח"כ ישלמו עליהם מחיר או שאין ברירה אחרת?

מחקר חדש, שפורסם לפני ימים אחדים, שנערך מטעם האקדמיה של פינלנד, בדק את ההשפעה של תמיכה הורית באוטונומיה של מתבגרים לטובה ולרעה.

...

"אם הילד שלי היה נחשף לפורנו הייתי יודעת"; "אין מצב שאני מדבר על זה עם הילד, כי אם הוא לא ראה – אז שאני אכניס לו רעיונות לראש?"; "יש לי ילדים טובים, יש לנו כהורים זוגיות טובה, לא רואה סיבה להתחיל לדבר על זה איתם מיוזמתי". מוכר לכם?

הורים רבים מתקשים לדבר עם ילדיהם על מי...

זוכרת את הרגע שבו גילית לראשונה שאת בהיריון? זוכרת את הרגע שבו נודע לך מן הילוד? איך זה עיצב את הכמיהות שלך ביחס לילד או לילדה העתידיים שלך? מה קיווית בשבילו או בשבילה? אם יש אבא בתמונה - מה הוא קיווה וציפה בשביל הילד? האם התקוות הללו הושפעו ממין הילוד?

כל הורה- אימא או...

מה חשוב לנו לזכור בתור הורים?

זה לא נגדי, זה בעדו – הורים רבים נוטים לייחס התנהגויות של ילדיהם כאילו הן מכוונות נגדם. ילד שמפעיל מוסיקה ששנואה על ההורה בווליום גבוה; ילדה שמתלבשת באופן שמביך את הוריה בציבור; ילד שבוחר להסתפר בצורה מוזרה וכיוצא באלו. ילדים הם באופן כללי...

Please reload

מהן ההשפעות ארוכות הטווח של משמורת משותפת על הילדים?

1/1
Please reload

פוסטים קודמים
Please reload

עקבו אחרי