© 2016 Shir Dror

עקבו אחרי
  • שיר דרור, פסיכותרפיה

מחקר בדק ומצא איך גירושים משפיעים על ילדיםמספר הולך וגובר של ילדים בכל העולם, חווים אי יציבות במשפחה לאור פרידה/ גירושים והולדה מחוץ לנישואים. חלופות לנישואים יציבים שכיחות יותר במדינות מערביות, אם כי מגמה זו החלה מתפתחת גם במדינות אחרות.


ביוני 2019 פרסמה הנהלת בתי הדין הרבניים בישראל, את הסיכום השנתי של פעילות 2018: סה"כ התגרשו באותה שנה 11,145 זוגות, עלייה של 5% לעומת השנה החולפת.

מאחורי הנתון הזה, מסתתר מספר לא מבוטל של ילדים וילדות, שחווים את השינוי הזה, שלרוב לא היה להם חלק בו.


אין ספק, כי ישנם מצבים רבים, בהם מערכת היחסים בין ההורים גרועה כל כך - עד שאין מנוס אלא להיפרד. כמובן, שגם במצבים אלו, רצוי לטובת כל בני המשפחה לנסות ולמצות תחילה את כל אפשרויות הטיפול והגישור, ורק באין ברירה - לבחור בפתרון זה.


ועדיין, הורים רבים שואלים את עצמם- איך מהלך זה ישפיע על חיי ילדיהם? האם עבור הילדים זהו צעד נכון או לא? האם בעצם הגירושים הם גוזרים על ילדיהם קשיים נפשיים או התנהגותיים שאולי היו נחסכים מהם אילו היו נשארים יחד?


על מנת לנסות ולענות על שאלות אלו, הרי לפניכם ממצאי מחקר שבחן את הסוגיה לעומקה.


סקירת המחקר


ילדים למשפחות גרושות או פרודות, מראים נטייה יותר מילדים למשפחות לא גרושות - למעורבות בהתנהגויות מיניות מסכנות, לחיים בעוני, ולחיי משפחה לא יציבים בעצמם.


עם זאת, רוב הילדים שהוריהם מתגרשים – יש להם חוסן פנימי ואינם מציגים קשיים פסיכולוגיים ניכרים לעין. חשוב להכיר בכך, שאפילו אנשים צעירים עם חוסן נפשי ממשפחות גרושות, מדווחים לעתים קרובות על רגשות קשים או סביב מפגשים דוגמת דאגה לגבי אירועים משפחתיים דוגמת טקס סיום או חתונה, ששני ההורים מתוכננים להיות נוכחים בהם.


מגוון רחב של מחקרים מצביע על משתנים מתווכים כולל הורות שהיא פחות אפקטיבית, קונפליקטים בין ההורים, מאבקים כלכליים, וקשר מוגבל עם אחד ההורים, לרוב האב.

משתנים אינדיבידואליים, משפחתיים, אתניים ותרבותיים – ממתנים את הסיכון הנקשר לשינויים בחיי המשפחה של הילד. למשל בארצות הברית, פרידת הורים נקשרת יותר לבעיות חברתיות רגשיות בקרב ילדים לבנים, מאשר בקרב ילדים שחורים או היספנים. קבלת חלופות לנישואים, ותמיכת המשפחה המורחבת תורמת לשונות האתנית בין חוויות הילדים.


לסיכום, גירושים אינם מנבאים בהכרח התנהגויות שליליות או קשיים נפשייים. למעשה, לרוב הילדים יש את החוסן הנפשי להתמודד מספיק טוב עם המצב, ובלבד שהוריהם ממשיכים לשמש בתפקידם ההורי למרות ועל אף המשבר הפוקד את המשפחה. לצד זה, נראה שרגשות שליליים או מועקה שמלווה אירועי חיים וחגים, הם חלק בלתי נמנע מתוצאת הגירושים עבור הילדים.


D'Onofrio, B., & Emery, R. (2019). Parental divorce or separation and children's mental health. World Psychiatry, 18(1), 100.‏

https://www.israelhayom.co.il/article/664725